Młodzieżowa Rada Bursy

MŁODZIEŻOWA RADA BURSY 2017/2018


Przewodniczący:

Rafał Bańdura


Wiceprzewodniczący:

Adrian Dawiec


Zastępca – skarbnik: 

 Julia Nowaczek


Sekcje samorządu:

Sekcja naukowa:

 

Sekcja organizacji czasu wolnego:

 

Sekcja sportowa:

 

OPIEKUNOWIE:

Małgorzata Pawłowska
Małgorzata Praszałowicz