Młodzieżowa Rada Bursy

MŁODZIEŻOWA RADA BURSY 2017/2018


Przewodniczący:

 


Wiceprzewodniczący:

 


Zastępca – skarbnik: 

 


Sekcje samorządu:

Sekcja naukowa:

 

Sekcja organizacji czasu wolnego:

 

Sekcja sportowa:

 

OPIEKUNOWIE:

Małgorzata Pawłowska
Małgorzata Praszałowicz