Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Dyrektor Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3 w Krakowie, ul. Ułanów 21A, 31-450 kraków, numer telefonu: 12 411 64 39, adres e-mail: wychowawcy@bursa3.pl

 

  1. Pana/Pani dane są gromadzone i przetwarzane na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego. Podanie ich jest wymogiem ustawowym do realizacji zdań statutowych szkoły.
  2. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa oraz na podstawie udzielonych upoważnień i zawartych umów.
  3. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zdań statutowych Bursy, a po tym okresie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  5. Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
  6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może Pan/Pani zwrócić się do Administratora Danych Osobowych – Dyrektor Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3 w Krakowie, lub do Inspektora Ochrony Danych Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3 w Krakowie, e-mail: inspektor1@mjo.krakow.pl
  7. Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Skip to content