Wyjazdówki

Harmonogram wyjazdów z bursy

NAJBLIŻSZA WYJAZDÓWKA ZA:

29 X

29 X 2021 - 01 XI 2021

10 XI

(jeśli 12.11.2021 r. będzie dniem wolnym od zajęć lekcyjnych)10 XI 2021 – 14 XI 2021

22 XII

22 XII 2021 – 03 I 2022

17 I

(ferie zimowe)17 I 2022 – 30 I 2022
Pokoje należy opuścić do godziny 19:00 pozostawiając idealny porządek.
Skip to content