Wniosek o odliczenie zakwaterowania

Od 1 listopada aby odliczyć część czesnego z powodu nieobecności dziecka w bursie, należy wypełniony oraz podpisany >>wniosek<< przesłać na adres wychowawcybsp3@gmail.com lub dostarczyć osobiście do pokoju numer 1.

Skip to content