Kontynuacja zamieszkania w bursie.

Osoby zainteresowane kontynuacją zamieszkania w bursie w roku szkolnym 2022/2023 proszone są o złożenie deklaracji kontynuacji zamieszkania w terminie od 16.05.2022 do 10.06.2022 roku. Druki deklaracji są dostępne  w pokoju wychowawców (nr 1) lub na stronie internetowej bursy. Nie złożenie deklaracji w wyżej wymienionym terminie będzie równoznaczne rezygnacją z miejsca w bursie w przyszłym roku szkolnym.

Skip to content