Rekrutacja

zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI

1. Termin składania deklaracji o kontynuacji zamieszkania w bursie w roku szkolnym 2021/2022:
17.05.2021 r. do 30.06.2021 r. (dotyczy uczniów aktualnie mieszkających w bursie). Nie złożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca.

  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych: 30.06.2021 r.

2. Termin postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do bursy po raz pierwszy: 01.07.2021 r. – 05.08.2021 r. w tym:

  • składanie dokumentów: 01.07.2021 r. – 03.08.2021 r. [Sekretariat czynny w godzinach 8.00 – 14.30]
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do procesu rekrutacji (czyli osób, które złożyły pełną dokumentację wraz z zaświadczeniem o przyjęciu do szkoły) oraz niezakwalifikowanych do tego procesu: 04.08.2021 r.,
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 05.08.2021 r.

3. Termin postępowania uzupełniającego: od 16.08.2021 r. do 26.08.2021 r.

  • składanie dokumentów: od 16.08.2021 r do 24.08.2021 r.
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 25.08.2021 r.
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 26.08.2021 r.

W przypadku dużej liczby osób z jednakową liczbą uzyskanych punktów będzie brana pod uwagę data wpływu dokumentów

4. Zebranie rodziców jest planowane w dniu kwaterowania młodzieży tj. 31.08.2021 r. o godz. 17.00

Warunkiem zakwaterowania osoby przyjętej jest podpisanie do dnia 20.08.2021 roku przez rodzica umowy z Dyrektorem Bursy na pobyt dziecka w placówce w danym roku szkolnym
Nie podpisanie umowy jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w Bursie.

Dokumenty można wysyłać wyłącznie drogą elektroniczną (bursa3@interia.pl) lub pocztą tradycyjną.

O przyjęciu do Bursy kandydat lub jego rodzice mogą dowiadywać się telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Skip to content