Zamówienia publiczne

Choose from our wide range of portfolio layouts

Dyrektor Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3 w Krakowie,

Zaprasza do złożenia oferty na udzielenie zamówienia publicznego: Modernizacja CO w części mieszkalnej i CWU w części mieszkalnej Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3 w Krakowie, ul. Ułanów 21a, 31-450 Kraków

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dc5a02-ee88-9b02-97bc-ba00012708ce

Plan zamówień publicznych 2024

 

Małgorzata Pawłowska


Dyrektor Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3
w Krakowie31-450 Kraków ul. Ułanów 21a

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami) na roboty budowlano- modernizacyjne CO w części mieszkalnej i CWU w części mieszkalnej Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3 w Krakowie, ul. Ułanów 21a, 31-450 Kraków.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): EZamowienia

 

Zmiany dotyczące zamówienia publicznego na roboty budowlano- modernizacyjne CO w części mieszkalnej i CWU w części mieszkalnej Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3 w Krakowie

 

Skip to content