Podpisanie umowy na rok szkolny 2023/2024

Warunkiem zakwaterowania osoby przyjętej jest podpisanie do dnia 11.08.2023 roku przez rodzica umowy z Dyrektorem Bursy na pobyt dziecka w placówce w danym roku szkolnym

Po uzyskaniu wiadomości, że dziecko zostało przyjęte do placówki prosimy o wydrukowanie:

wypełnienie oraz podpisanie ich, a następnie przesłanie drogą pocztową do dnia 11.08.2023 roku. Prosimy nie wpisywać numeru umowy oraz dat zawarcia i podpisania umowy. Dane te zostaną wpisane w bursie, a umowy podpisane przez Dyrektora.

Jeden egzemplarz umowy dla Państwa będzie do odebrania w bursie w dniu zakwaterowania tj. 03 września 2023 roku. W razie pytań proszę o skontaktowanie się z bursą od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1400 tel. : 12-411-64-39 .

Nie podpisanie umowy jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w Bursie.

Skip to content