Wychowawca

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024
||
Kwaterowanie młodzieży rozpocznie się w dniu 03.09.2023 roku o godzinie 13.00. Zebranie Pani Dyrektor z rodzicami odbędzie się o godzinie 17.00, natomiast z nowo-przyjętymi wychowankami o godzinie 19.00. Zgłoszenie pobytu czasowego wychowanka należy wypełnić  zgodnie z załączonym wzorem i dostarczyć...
continue reading
Podpisanie umowy na rok szkolny 2023/2024
||
Warunkiem zakwaterowania osoby przyjętej jest podpisanie do dnia 11.08.2023 roku przez rodzica umowy z Dyrektorem Bursy na pobyt dziecka w placówce w danym roku szkolnym Po uzyskaniu wiadomości, że dziecko zostało przyjęte do placówki prosimy o wydrukowanie: 2 egzemplarzy umowy dokumentów...
continue reading
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
||
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
continue reading
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023
||
Najważniejsze informacje związane z kwaterowanie młodzieży Kwaterowanie młodzieży rozpocznie się w dniu 31.08 2022 roku o godzinie 13.00. Zebranie Pani Dyrektor z rodzicami odbędzie się o godzinie 17.00, natomiast z nowo-przyjętymi wychowankami o godzinie 19.00. Zgłoszenie pobytu czasowego wychowanka należy...
continue reading
Podpisanie umowy
||
Warunkiem zakwaterowania osoby przyjętej jest podpisanie do dnia 19.08.2022 roku przez rodzica umowy z Dyrektorem Bursy na pobyt dziecka w placówce w danym roku szkolnym Po uzyskaniu wiadomości, że dziecko zostało przyjęte do placówki prosimy o wydrukowanie: 2 egzemplarzy umowy dokumentów...
continue reading
Kontynuacja zamieszkania w bursie.
||
Osoby zainteresowane kontynuacją zamieszkania w bursie w roku szkolnym 2022/2023 proszone są o złożenie deklaracji kontynuacji zamieszkania w terminie od 16.05.2022 do 10.06.2022 roku. Druki deklaracji są dostępne  w pokoju wychowawców (nr 1) lub na stronie internetowej bursy. Nie złożenie...
continue reading
Plan “Wyjazdówek” w II Semestrze Roku Szkolnego 2021/2022
||
18.03.22 - 20.03.22 13.04.22 - 19.04.22 (Święta Wielkanocne) 29.04.22 - 03.05.22 (Majówka) 27.05.22 - 29.05.22 15.06.22 - 19.06.22 (Boże Ciało) 24.06.22        (Koniec roku szkolnego)
continue reading
Wniosek o odliczenie zakwaterowania
||
Od 1 listopada aby odliczyć część czesnego z powodu nieobecności dziecka w bursie, należy wypełniony oraz podpisany >>wniosek<< przesłać na adres wychowawcybsp3@gmail.com lub dostarczyć osobiście do pokoju numer 1.
continue reading
Skip to content