Wychowawca

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024
||
Kwaterowanie młodzieży rozpocznie się w dniu 03.09.2023 roku o godzinie 13.00. Zebranie Pani Dyrektor z rodzicami odbędzie się o godzinie 17.00, natomiast z nowo-przyjętymi wychowankami o godzinie 19.00. Zgłoszenie pobytu czasowego wychowanka należy wypełnić  zgodnie z załączonym wzorem i dostarczyć...
continue reading
Podpisanie umowy na rok szkolny 2023/2024
||
Warunkiem zakwaterowania osoby przyjętej jest podpisanie do dnia 11.08.2023 roku przez rodzica umowy z Dyrektorem Bursy na pobyt dziecka w placówce w danym roku szkolnym Po uzyskaniu wiadomości, że dziecko zostało przyjęte do placówki prosimy o wydrukowanie: 2 egzemplarzy umowy dokumentów...
continue reading
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
||
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia
continue reading
Skip to content