Uncategorized

Wniosek o odliczenie zakwaterowania
||
Od 1 listopada aby odliczyć część czesnego z powodu nieobecności dziecka w bursie, należy wypełniony oraz podpisany >>wniosek<< przesłać na adres wychowawcybsp3@gmail.com lub dostarczyć osobiście do pokoju numer 1.
continue reading
Zakaz odwiedzin
||
W związku z sytuacją epidemiologiczną w Roku Szkolnym 2021/2022 nadal obowiązuje zakaz odwiedzin.
continue reading
Skip to content